Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС наложи дисциплинарно наказание „забележка“ на Росен Иванов Балкански

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Росен Иванов Балкански – съдия в Районен съд – Тервел, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – „забележка“, за извършени от него нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.

Дисциплинарно производство № 8 по описа на ВСС за 2018 г. срещу Росен Балкански – съдия в Районен съд – Тервел, е образувано по предложение на председателя на Окръжен съд – Добрич.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд