Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обедини две дисциплинарни дела срещу Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 5/2019 г. към дисциплинарно дело № 2/2019 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Росица Борисова Бузова – съдия в Административен съд – София-град, за извършени от нея дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за съдебната власт. Те ще бъдат разглеждани в едно общо производство, което да продължи  дисциплинарно дело № 2/2019 г.

Дисциплинарно дело № 2/2019 г. е образувано по предложение на административния ръководител на Административен съд – София-град. Дисциплинарно дело № 5/2019 г. е образувано по предложение на Инспектората към ВСС, като част от делата, по които вносителят твърди, че са допуснати нарушения от съдия Росица Бузова, са предмет на дисциплинарно дело № 2/2019 г. по описа на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд