Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за заличаване на наложена на Минчо Танев Танев – съдия в Районен съд – Царево, дисциплинарна мярка

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 118/23.05.2019. г. на административния ръководител на Районен съд – Царево, за заличаване на мярката, наложена със Заповед № 73/11.05.2015 г., издадена по реда на чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, с която е обърнато внимание на Минчо Тенев Танев – съдия в Районен съд – Царево. Заличаването се прави поради изтичане на едногодишния срок по чл. 326, ал. 1 от ЗСВ на 28.05.2016 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд