Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение информация за изпълнени от Административен съд – Варна, препоръки по Акт на ИВСС

2 юли 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията от Инспектората към ВСС относно изпълнени препоръки по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на административни и касационни дела, образувани през 2015 г. и 2016 г. в Административен съд – Варна, осъществена в изпълнение на Заповед № ПП-01-30/26.06.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Информацията включва протокол от Общото събрание на съда, проведено на 01.03.2019 г., заповеди на административния ръководител за подобряване на организацията на работата и други.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд