Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи допълнително членове на конкурсната комисия за преместване на магистрати в Специализирания наказателен съд

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи допълнително членове на конкурсната комисия по обявения, с нейно решение по протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в Специализирания наказателен съд, във връзка с получени заявления за отвод. С решението са определени за редовни членове на комисията Пламен Синков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас, на мястото на Росица Лолова, и проф. Добринка Чанкова – хабилитиран преподавател по наказателно право, на мястото на доц. д-р Тервел Георгиев.

Колегията определи чрез жребий Галя Георгиева – наказателен съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, на мястото на Пламен Синков, и Бойко Рашков – хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС, на мястото на проф. д-р Добринка Чанкова.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд