Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС разкри една щатна бройка за длъжност „административен секретар“ по щата на Районен съд – Русе

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разкри една щатна бройка за длъжност „административен секретар“ по щата на Районен съд – Русе, считано от датата на вземане на решението.

Тя ще бъде осигурена от съкратените щатни бройки с решение по протокол № 12/04.07.2019 г. на КСА-СК и решение по протокол № 24/23.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС.

Решението е във връзка с направено от административния ръководител на Районен съд – Русе предложение. То е обосновано с щатната численост на съда – 97 души, от които 61 щ. бр. администрация. Същевременно ръководните длъжности са две или 2,15/100 от общата численост на съда, което е далеч под максимално допустимото (15/100), съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд