Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС командирова двама съдии за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“ в Будапеща

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова двама съдии за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникации“. Форумът ще се проведе в периода 9 – 12 октомври 2019 г. в гр. Будапеща в Унгария. В него ще участват Илияна Ферева-Зелева – административен ръководител – председател на Районен съд – Девин, и Милена Колева – административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.

Събитието се организира от унгарската Национална служба на съдебната власт, и се провежда в Академията по правосъдие на Унгария. На конференцията ще бъдат дискутирани комуникацията по значими дела, културната мисия на съдилищата и вътрешната комуникация.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд