Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие доклад от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия. Съдия Неделчева участва в срещата като контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст.

Фокусът на срещата е бил насочен към възможностите за финансиране на националните власти на държавите членки със средства на ЕС с цел подобряване на работата или пък създаването на програми с предмет разследване на геноцид, военни престъпления и престъпления против човечеството или специални отдели, които ефективно да спомагат за подобряване на разкриването, разследването и преследването на основните международни престъпления, както и за изграждане и развиване на капацитета на националните власти в тази насока.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд