Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатура за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-А-1

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Светослав Тодоров – съдия в Районен съд – Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-А-1. Неговите документи ще бъдат предоставени на Министерство на външните работи за препращане по съответния ред.

Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност“ на Европейската комисия (ЕК) е обявила на 15.05.2019 г. вакантните позиции за командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) JUST-А-1 и в Европейската служба за борба с измамите (OLAF) OLAF-A-3.

Получена е една кандидатура за вакантна позиция JUST-А-1 от Светослав Тодоров – съдия в Районен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд