Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение становище на Пленума на ВКС

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Становище на Пленума на Върховния касационен съд по повод решението на Колегията по т. 10.1 от Протокол № 24/23.07.2019 г., с което не е повишен Даниел Луков – съдия във Военен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ във ВКС – Наказателна колегия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд