Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи дискусия за реформиране на съдилищата

17 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото ѝ заседание разглеждането на предложение на Боряна Димитрова – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна администрация“ към СК, и Даниела Марчева – член на ВСС и председател на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК, да бъдат обсъдени вижданията на членовете Колегията за развитие на съдилищата. Двете комисии предлагат и примерни варианти като възможни подходи за оптимизация на съдилищата.

Реформирането на съдебната карта е свързано също с изпълнението на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на ЕИСС“ и проект „Заповедно производство“ в изпълнение на Договор SRSS/SC2019/012, Особена позиция 1 към Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд