Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на председателстващия да упълномощи неин процесуален представител

17 септември 2019 година

На основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, Съдийската колегия на ВСС възложи на председателстващия СК да упълномощи Стоян Ивайлов Димитров – служител с юридическо образование, с право да представлява Съдийската колегия на ВСС в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд