Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 19.09.2019 г. ще се проведе информационен ден по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“

18 септември 2019 година

 На 19 септември 2019 г. от 10:00 ч. в Зала "Роял", Конферентен център „Проджект Лаб”( гр. София, бул. Мария Луиза 58, етаж 3) ще се проведе информационен ден по проект № BG05SFOP001-3.001-0001-C01Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“, с бенефициент ВСС,  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд