Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС наложи на Детелина Ганчева - прокурор в Специализираната прокуратура, дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от шест месеца“

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи, на основание чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, дисциплинарно наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10% за срок от шест месеца“ на Детелина Ганчева Ганчева – прокурор в Специализираната прокуратура за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 2 от ЗСВ.

Дисциплинарно дело № 25/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение от административния ръководител на Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд