Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, с която е обърнато внимание на прокурор Йорданка Антонова

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД – 04-67/04.06.2019 г. на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Плевен, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, е обърнато внимание на Йорданка Антонова Антонова – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен.

Заповедта на административния ръководител, ведно с решението на прокурорската колегия ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд