Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което е отменено наложеното дисциплинарно наказание на Николай Кръстев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 4376/25.03.2019 г. на ВАС - шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 14013/2018 г. и Решение № 5507/28.09.2018 г. на Административен съд – София-град – трето отделение, 51 състав по адм. дело № 5736, с което е отменена заповед № 1405 от 09.05.2018 г. на административния ръководител на СГП, с която на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ, на Николай Кръстев – следовател в Следствения отдел при Софийска градска прокуратура, е наложено „обръщане на внимание“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд