Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което е отменено наложеното дисциплинарно наказание на Росен Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 11622/31.07.2019 г. на ВАС – Петчленен състав – II колегия, по адм. дело № 1860/2019 г. и Решение № 15900 от 19.12.2018 г. на ВАС – шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 13513/2017 г., с което е отменено Решение по Протокол № 34, т. 2 от заседание на Прокурорската колегия, проведено на 25.10.2017 г., с което на Росен Николов Каменов – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т . 2 от ЗСВ – „намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6 месеца“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд