Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което е отменено наложеното дисциплинарно наказание на Адалберт Кръстев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура - София

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 9709/25.06.2019 г. на ВАС – шесто отделение, тричленен състав, по адм. дело № 1652/2019 г. и Решение № 7071/2018 г. на Административен съд – София-град – трето отделение, 46 състав, по адм. дело № 1927, с което е отменено наложеното със заповед № РД-08-84/01.02.2018 г. на административния ръководител на ВОП – София, на основание чл. 327, ал. 1 от ЗСВ – „обръщане на внимание“ на Адалберт Живков Кръстев – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд