Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на ИВСС в Апелативна прокуратура – Велико Търново

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка в Апелативна прокуратура – Велико Търново, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-27/13.05.2019 г. на главния инспектор на ИВСС.

Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на прокуратурата, на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, анализ на приключените преписки и дела в прокуратурата и констатиране на противоречива практика. Проверката обхваща периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и от 01.01.2018 г. до 01.12. 2018 г.

В резултат от извършената проверка е констатирана много добра организация в работата на прокуратурата както по отношение на администрирането, така и по отношение на прокурорската дейност и ръководно-контролната дейност на низовите прокуратури в апелативния район.

Председателят на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ г-жа Светлана Бошнакова заяви, че комисията е приела принципно решение като форма на поощрение да се предлага на Прокурорската колегия да приема за сведение Актовете от проверки на ИВСС, в случаите когато не са констатирани слабости, с оглед запознаване на прокурорите и следователите с установените добри практики и постигнатите резултати в дейността на съответния орган на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд