Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обедини в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2019 г. две дисциплинарни дела срещу Христо Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 9/2019 г. към дисциплинарно дело № 7/2019 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Христо Огнянов Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков, за извършено от него дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 7/2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд