Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи Валентин Вълков – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за изпълняващ функциите административен ръководител

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Валентин Стоянов Вълков – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч за изпълняващ функциите „административен ръководител“, считано от 30.09.2019 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Първият мандат на прокурор Вълков изтича на 29.09.2019 г.

Процедурата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 22/11.07.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд