Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС назначи Лили Илиева Петрова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 във вр. с чл. 186а, ал. 4 от ЗСВ, Лили Илиева Петрова на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Конкурсът за първоначално назначаване и заемане на 7 свободни длъжности „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура е обявен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/28.11.2018 г. (обн. ДВ, бр. 100/04.12.2018 г.), а с решение по протокол № 18/19.06.2019 г. Прокурорската колегия назначи класираните кандидати. След влизане в сила на решението, на кандидатите са изпратени уведомления по реда на чл. 161, ал. 1 от ЗСВ, като с изключение на един от тях – Данаил Богданов Шостак, шестима са встъпили в длъжност в едномесечния срок.

С цел попълване на конкурсната длъжност е назначен следващия по реда на класирането кандидат – Лили Петрова     , която е подала заявление по чл. 29, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.01.2019 г., че желае да заеме длъжността „следовател“ в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд