Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 лв. Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ, Аня Богданова Дечева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, с отличие „служебна благодарност и грамота“ и парична награда в размер на 1000 лв., за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Следовател Дечева е поощрена по предложение от Пламен Стефанов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен.

Ана Дечева е дългогодишен следовател с висока и доказана квалификация, започнала трудовата си дейност като следовател в отдел „Следствен“ – гр. Видин през 1987 г. В периода 10.01.2000 г. – 08.05.2000 г. е изпълнявала длъжността „директор“ на Окръжна следствена служба – Сливен, а от 08.05.2009 г. до 01.10.2011 г. е изпълнявала длъжността „завеждащ окръжен следствен отдел“. От 01.10.2011 г. и до настоящия момент е на длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Сливен.

Посочено е, че по време на дългогодишната си работа като следовател г-жа Дечева всеотдайно е изпълнявала служебните си задължения, проявява професионализъм и високи нравствени качества, ползва се с уважение сред колегите си и юридическата общност в гр. Сливен. По предложение на членовете на Прокурорската колегия - Даниела Машева, Светлана Бошнакова и Пламена Цветанова, отличието на Аня Дечева е съчетано с парична награда.

С решение от днес, Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Аня Дечева от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен, считано от 24.09.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд