Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС трансформира 1 щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Разград

18 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, даде съгласие за трансформиране на 1 свободна щ. бр. за длъжност „призовкар“ в 1 щ. бр. за длъжност „съдебен деловодител“  в Районна прокуратура – Разград.

Съгласно длъжностното разписание в прокуратурата са утвърдени 9 щатни бройки за магистрати и 14 за съдебни служители, което прави съотношение 1:1,55, по-високо от средното за страната. В специализираната администрация са утвърдени 3 щатни бройки за длъжността „съдебен деловодител“, които предвид утвърдения щат на прокурорите са недостатъчни за осигуряване на деловодната дейност и създава затруднения в работата на прокуратурата в случаите на отсъствие на служители.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд