Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Висшият съдебен съвет е домакин на съвместна среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети

19 септември 2019 година

Висшият съдебен съвет на Република България е домакин на съвместната среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети. В събитието, което се провежда на 19 и 20 септември в Sofia Hotel Balkan, участват около 60 представители на съдебните системи на 23 европейски държави – членове и наблюдатели на ЕМСС. Форумът ще бъде открит от Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет на Република България. Приветствие към гостите ще отправи също Кийс Стерк – президент на ЕМСС. Европейската комисия ще бъде представена от Йоже Струс от Главна дирекция „Правосъдие и потребители“.

Участниците ще обсъдят Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт“, който се изпълнява от 2013 г., и Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“, който стартира през 2017 г. Проектите на ЕМСС се изпълняват в рамките на една година в периода между провеждането на ежегодните Общи събрания на ЕМСС през месец юни.

Срещата е първа за новосформираните проектни екипи по двата проекта за периода 2019 г.-2020 г. На нея ще бъдат дискутирани следващите стъпки към постигането на стратегическите цели на ЕМСС:

  • Осигуряване подкрепа за независимостта, отчетността и качеството на съдебните системи в Европа и насърчаване на разбирането за и спазването на съдебната независимост;
  • Насърчаване достъпа до правосъдие в дигиталната ера (по отношение на ефективността, разходите и навременността) в полза на всички граждани на ЕС
  • Укрепване на взаимното доверие между съдебните системи в Европа.

В рамките на Проект 1 „Независимост и отчетност на съдебната власт“ са проведени три проучвания на усещането за независимост сред съдиите, изготвени са препоръки за подобрения и актуализиране на индикаторите за независимост и отчетност, дадени са препоръки и се разработват планове за действие за подобряване на съдебните системи на национално ниво, като през 2018 – 2019 г. са проведени и проучвания сред адвокатите в Европа и сред потребителите на съдебни услуги.

Проект 2 „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ е фокусиран върху една от стратегическите цели на ЕМСС – насърчаване на разбирането и зачитането на съдебната независимост чрез преглед на различните аспекти на общественото доверие и имиджа на правосъдието. Основната му цел е идентифициране на най-добрите практики в областта на комуникацията, за да се определят необходимите мерки и да се подобрят общественото доверие и имиджа на съдебната власт, включително комуникацията с другите власти.

Висшият съдебен съвет е член на Европейската мрежа на съдебните съвети от 2007 г., като всяка година активно участва в инициативите на Мрежата чрез свои представители. Участието в проектните екипи предоставя възможност на Съвета за обмен на информация, добри практики и идеи за насърчаване независимостта и отчетността на съдебната власт, повишаване качеството на съдебната система и укрепване на имиджа на правосъдието и общественото доверие.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд