Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
В информационния ден по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“ бяха представени резултати и предстоящи дейности

През месец декември започва пилотното внедряване на Единната информационна система на съдилищата.

19 септември 2019 година

Над 50 участници – членове на ВСС, административни ръководители на съдилища и прокуратури, магистрати, съдебни служители и гости се включиха в проведения днес информационен ден по проект № BG05SFOP001-3.001-0001-C01Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата“, с бенефициент ВСС, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководител на проекта е г-жа Гергана Мутафова - член на Прокурорската колегия на ВСС и председател на Комисия „Съдебна администрация“ на ПК. В проектния екип участват членовете на ВСС г-жа Боряна Димитрова - член на Съдийската колегия и председател на Комисия „Съдебна администрация“ на СК, и координатор „Оптимизиране на съдебната карта и съпътстващи анализи“, г-жа Вероника Имова – член на Съдийската колегия, координатор „Участие на представители на съдилищата при разработването на ЕИСС“ и г-н Красимир Шекерджиев - член на Съдийската колегия, координатор „Участие на представители на съдилищата в процеса по оптимизиране на съдебната карта“.

Сред гостите на информационния ден бяха г-н Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и членовете на ВСС Калина Чапкънова, Пламен Найденов, Светлана Бошнакова, както и Теодора Точкова – главен инспектор на ИВСС.

Събитието откри ръководителят на проекта г-жа Гергана Мутафова, като акцентира на неговото стратегическо значение за въвеждането на електронното правосъдие и реформата на съдебната карта. Тя представи изпълнителите по проекта, заложените дейности и напредъка им към момента, като посочи предстоящите мерки, свързани с пилотното въвеждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) и разработването на модел за оптимизация на съдебната карта на съдилищата и прокуратурите.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд