Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи и обяви конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ във ВКС – търговска колегия

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименния списък на хабилитирани преподаватели по търговско право за избор на членове в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия.

Колегията определи и обяви на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и ал. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия.

Редовни членове, определени чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от пленума на съдиите във Върховен касационен съд:

  • Кристияна Генковска – съдия във Върховен касационен съд,
  • Бонка Йонкова – съдия във Върховен касационен съд,
  • Ирина Петрова – съдия във Върховен касационен съд,
  • Костадинка Недкова – съдия във Върховен касационен съд,
  • както и проф. д. ю. н. Георги Иванов – хабилитиран преподавател по търговско право в Русенски университет „Ангел Кънчев“ – хабилитиран преподавател по търговско право, определен чрез жребий от Съдийската колегия на ВСС.

Резервни членове на конкурсната комисия са Анна Баева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от пленума на съдиите във ВКС, и доц. д-р Антон Грозданов – хабилитиран преподавател по търговско право във Варненски свободен университет, определен чрез жребий от Съдийската колегия.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд