Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи молба на Росица Борисова Бузова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не уважи молба на Росица Борисова Бузова да бъде освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, считано от 05.10.2019 г., на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт.

Колегията указа на съдия Бузова в срок до 23 декември 2019 г. да изпълни задължението си по чл. 166 от ЗСВ и обяви всички приключени съдебни актове по разглежданите от нея дела.

Магистратът е подал на 05.09.2019 г. молба за освобождаване от длъжност, но не е изписал съдебните актове по 300 дела. Спрямо нея е образувано дисциплинарно производство по предложение на административния ръководител с искане за дисциплинарно освобождаване. С решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 23/16.07.2019 г., на основание чл. 232 от ЗСВ, тя е отстранена от длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, за срок от три месеца.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд