Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова участници в редовната среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела

24 септември 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет командирова трима съдии за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, за периода 23-26 октомври 2019 г. Това са Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд – Смолян, и национално лице за контакт на НСМГТД – търговски дела, Рената Хальова – съдия в Окръжен съд - Враца, и национално лице за контакт на НСМГТД – граждански дела, Величка Борилова – съдия в Окръжен съд – Благоевград и член на НСМГТД. Основната тема на срещата ще бъде Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд