Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще проведе обществена поръчка с предмет „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“

26 септември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“ с прогнозна стойност 654 220, 63 лв. без ДДС, да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление на основание, чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за срок от една година или до изчерпване на прогнозните количества гориво.

Пленумът възложи на представляващия ВСС да подпише договор за борсово представителство с „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление за органите на съдебната власт при следните финансови параметри – комисионно възнаграждение 0,0% от стойността на сключения борсов договор без ДДС и борсова такса към „Софийска стокова борса“ АД в размер на 0,15 % от стойността на борсовия договор без ДДС.

В изпълнение на решението на Пленума, представляващият ВСС ще организира и проведе процедурата на договаряне по посочения ред, както и да възложи същата, като сключи договор или прекрати процедурата.

Прогнозните количества гориво за отоплителен сезон 2019-2020 г. са в обем 409 656 литра и са определени въз основа на допитване до съдебните органи, ползващи течно гориво за отопление.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд