Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение решенията на комисия „Бюджет и финанси“ по управление на бюджета на съдебната власт в периода 30.07 -11.09.2019 г. и предостави лек автомобил на ГДИН

26 септември 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение взетите решения от проведените осем заседания на комисия „Бюджет и финанси“ в периода от  05.08.2019 г. до 11.09.2019 г., отразени в протоколи от № 31 до № 38, включително, публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Постоянни комисии“ – „КБФ“ – „Протоколи“ – „2019“.

Съгласно решение по протокол № 16/15.07.2019 г. на Комисия „Бюджет и финанси“ бяха делегирани правомощия в състав не по-малко от четирима нейни членове, в периодите, когато не се провеждат заседания на Пленума на ВСС да взема решения свързани с плащания и с финансирането на органите на съдебната власт, взаимоотношенията с компетентните държавни органи във връзка с бюджета на съдебната власт, както и във връзка с организирането, провеждането и прекратяването на процедури за възлагане на обществени поръчки, съгласно одобрения с решение на Пленума на ВСС по протокол № 4/21.02.2019 г., т. 20, График на планираните обществени поръчки за 2019 г. на ВСС, както и да избира изпълнител и да сключва договори.

В съответствие с посоченото решение КБФ уведоми Пленума на ВСС за взетите решения по управление на бюджета на съдебната власт и организиране, провеждане и прекратяване на процедури за възлагане на обществени поръчки в периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г.

С решение от днес, Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратурата на Република България (ПРБ) да предостави безвъзмездно за управление лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Автомобилът е зачислен на Окръжна прокуратура – Разград и е с отпаднала необходимост за ПРБ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд