Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Предложение от 16.07.2021г. на министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ

Становище от главния прокурор от 12.05.2022 г.

Уточнение от министъра на правосъдието от 19.04.2022 г. 

Постановление от 21.01.2022 г

Писмо от Главния прокурор на Република България във връзка с постановление за отказ от образуване на досъдебно производство на Специализираната прокуратура

Предложение от министъра на правосъдието на основание чл. 175, ал. 5 във връзка с чл. 173, ал. 3 от ЗСВ за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор на Република България Иван Стоименов Гешев поради наличие на обстоятелства по чл. 129, ал. 3 т. 5 от Конституцията на Република България във връзка с информация, представена от министъра на вътрешните работи.

Писмо от Главния прокурор на Република България Иван Гешев, 16.07.2021 г.

Писмо от Главния прокурор на Република България Иван Гешев, 20.07.2021 г. 
Опис - приложения на материали до ВСС.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд