Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
До 5 август 2021 г. български магистрати могат да кандидатстват в откритите процедури за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека и Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа

До 5 август 2021 г. се удължава срокът, в който българските магистрати могат да кандидатстват в откритите процедури за стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа. С решение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет от 8 юли 2021 г., Двете процедури за подбор на кандидатури за изпращане на български магистрати в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека и в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа, в изпълнение на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, по Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд