Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
100 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВСС

17 ноември 2023 година

100 кандидати са допуснати до устен изпит по обявения, с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 28/26.07.2023 г., обн. в ДВ бр. 66/01.08.2023 г., конкурс за първоначално назначаване и заемане на 10 длъжности „прокурор“ в окръжните прокуратури.

Устните изпити с тях са насрочени за 01 – 04 декември 2023 г., включително, в сградата на Висшия съдебен съвет. Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Едновременно с резултатите са публикувани и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд