Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Предложение от 12 май 2023 г. от членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев,

Становище на главния прокурор Иван Гешев по внесеното на 12.05.2023 г. във Висшия съдебен съвет предложение от членове на Прокурорската колегия на ВСС за предсрочното му освобождаване от длъжност.

Искане на главния прокурор за събиране на доказателства по предложението от 12.05.2023 г.

Информация за дежурни следователи от НСлС на 01.05.2023

Информация от главния скеретар на АГП

Информация от СГП по т.,4.1 от искането

Информация от СГП по т. 4.1-4..3 от искането

Информация от СГП по т. 4.4 от искането

Справка от ОД на МВР-София

Информация от МВР - ГД Гранична полиция

Информация относно отпуск

Писмо от БНТ с представен запис на интервю на г-н Г. Кузманов - член на ВСС, в предаването Още от деня на 29.05.2023 г.

 

Предложение от 22 май 2023 г. от членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за предсрочно освобождаване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев.

Становище на главния прокурор по предложението от 22.05.2023 г.

Медийни публикации, представени от г-жа К. Чапкънова - член на ВСС

Имейл покана - на английски език

Медийна публикация - от сайт "Actualno.com", предоставена от адвоката на главния прокурор 

Писмо от главния прокурор с приложена покана от председателя на групата за наблюдение към комисията ЛИБЕ

Искане от главния прокурор за събиране на доказателства от 07.06.2023 г.

Медийни публикации - предоставени от Огнян Дамянов - член на ВСС на 08.06.2023 г. 

Искане от главния прокурор за събиране на доказателства от 09.06.2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд